0
dự định, Palm Garden sẽ hưởng ứng những cư dân Thứ nhất đến nhận nhà sau đón Tết Đinh Dậu vào nằm 2017. ngày nay, dự án vẫn còn nằm trong GĐ hoàn tất và đã ra mắt nhà mẫu vào các tháng đầu của năm 2016 nhằm để

Comments