0
Palm Garden là chung cư căn hộ cấp cao của doanh nghiệp và tập đoàn Keppel Land, mới chi tiết thức trình làng từ cuối tháng 7 năm nay. Mặc dù kinh phí trung bình được xếp vào top đầu phân khúc, Palm Garden vẫn

Comments