Published News

Đi du học để tìm hiểu những miền đất mới và bạn sẽ được ví như một người du mục.

https://andyphamsg1097.tumblr.com/post/190325231774/t%C3%ACm-hi%E1%BB%83u-h%E1%BB%99i-thi-h%E1%BB%8Dc-b%E1%BB%95ng-m%E1%BB%B9-t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c-gi%C3%A1o-d%E1%BB%A5c-m%E1%BB%B9

Tại nhiều vùng đất mới các bạn thật sự muốn tìm và khai phá các vẻ đẹp tuyệt vời nhất của nó. Cùng USIS Education theo chân Jack Nguyen vào vai một gã du mục sẽ kể cho mọi người về hành trình du học của mình giống