Published News

Nova World Vung Tau

http://charlienfpy681.angelfire.com/index.blog/1682635/b225186163y-m225186185o-ti225186191p-th225187139-b225186165t-196145225187153ng-s225186163n-cao-c225186165p-c225186167n-thi225186191t/

NovaWorld Hồ Tràm Bình Châu có diện tích khoảng 8.000m2, dẫn nước 100% từ biển trải nghiệm như đang bơi trên biển thật. Bố trí xen kẻ giữa các dãy nhà, gồm các hoạt động giải trí vui chơi sành điệu và thời thượng